Home Tour Phong Nha Kẻ Bàng

Tour Phong Nha Kẻ Bàng

Chinh phục hang Sơn Đoòng là niềm ao ước của nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên vì lý do bảo tồn, an toàn nên tour du lịch Sơn Đoòng giới hạn về số lượng người tham gia. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có hàng trăm hang động lớn nhỏ khác nhau. Bạn có thể nghiên cứu các tour du lịch này nếu chưa có dịp đặt chân đến hang Sơn Đoòng. Thăm quan các tour du lịch như Động phong Nha, Động thiên Đường, Sông Chày hang tối hay Du lịch mạo hiểm như hang trạ Ang, hang Én, Tú Làn..