Home Hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hang Sơn Đoòng được đánh giá cao về du lịch